Huisvesting

Huisvesting

Elk zelf respecterend dispuut verdient een dispuutshuis. In het zog van de jaren ’70, een periode waar geen respect meer was voor traditie en historie, is helaas de beschikking over ons traditionele dispuutshuis aan de leidsegracht aan ons onttrokken. In de hoop ooit nog jonge en onbezonnen Depanten te plaatsen in dit prachtige pand, zijn wij ons elders gaan huisvesten.

Door de nodige ingangen via Reünisten hebben wij zowaar een dorp weten te stichten. Dit Depantische dorp bevindt zich tussen de staatsliedenbuurt, de jordaan en oudwest (Vondelpark buurt). Het grootste deel van onze leden woont minder dan 10min bij elkaar vandaan. Dit kent een groot voordeel voor onze betrokkenheid met elkaar en het broederschap wat i.o.d. ∆.E.∏.A.∑. hoog in het vaandel heeft staan. De kans om woonruimte te vinden aanzienlijk groter als Depant!